UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zverejnené
17. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2023 − 23. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 358/2023

Prílohy