Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zverejnené
25. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2023 − 31. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/972

Prílohy