Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 29. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2040/2022

Prílohy