Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. októbra 2022 − 15. novembra 2022
Kategória

Prílohy