UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB POSLANCOV ZASTUPITEĽSTVA A VOLIEB PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Zverejnené
10. novembra 2022
Kategória

Prílohy