Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Dodatočné stavebné povolenie stavby „Prestavba rodinného domu so súp. č. 66“ na pozemkoch parc. č. 1130/3, 1130/1 k. ú. Jelka, v obci Jelka