Verejná vyhláška: Okresný úrad Dunajská Streda – Odbor starostlivosti o životné prostredie: Rozhodnutie „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Blahová“

Zverejnené
8. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2023 − 22. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-405/2023

Prílohy