Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Okresný úrad Dunajská Streda – Odbor starostlivosti o životné prostredie: Rozhodnutie „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Blahová“