Verejná vyhláška: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Územný plán obce Veľké Úľany – Zmeny a doplnky č. 04“

Zverejnené
12. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. apríla 2023 − 26. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-674/2023

Prílohy