Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Územný plán obce Veľké Úľany – Zmeny a doplnky č. 04“