Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: OÚ Galanta, Odbor starostlivosti o ŽP – Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Veľké Úľany – Zmeny a doplnky č. 04“