Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania na novovytvorenom pozemku parc. č. 1174/34 k. ú. Jelka, v obci Jelka