Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania „SO 01 – Rodinný dom s garážou, SO 02 – Letná kuchyňa“ na pozemkoch parc. č. 94/1 a 94/2 k. ú. Nová Jelka, v obci Jelka