Verejná vyhláška: Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na parc. č. 106/6, 106/2 a 106/3 k. ú. Jelka

Zverejnené
13. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2023 − 27. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-366/2023

Prílohy