Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na parc. č. 106/6, 106/2 a 106/3 k. ú. Jelka