Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „SO 01 – Rodinný dom s garážou, SO 02 – Letná kuchyňa“ na pozemku parc. č. 94/2 v k. ú. Nová Jelka, v obci Jelka.