Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Rozhodnutie – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta