Verejná vyhláška: Rozhodnutie – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta

Zverejnené
4. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2023 − 18. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-802/2023

Prílohy