Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie „Novostavba IBV v Jelke – Szabó“ na pozemkoch reg. „C“ č. 44/6, 44/1, 45/9, 45/5, 45/3, 45/15, 49/1, 49/2, 50/3, 50/4, 53/1, 35/4, 35/3, 34/2, 31/2, 30/3, 30/4, 29/8, 29/2, 28/1, 25/4, 23/1, 22/1 v k. ú. Nová Jelka, v obci Jelka, na pozemku reg. „E” č. 3507/2 k. ú Jelka, v obci Jelka, na pozemkoch reg. „C” č. 3435/2 a 3435/1 k. ú Jelka, v obci Jelka a na pozemku reg. „E“ č. 128/1 k. ú. Nová Jelka, v obci Jelka