Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie „Distribučná sústava OKS_JELKA Mostová, VNK, TS, NNV“ na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 504, 505, 506, 507, 508, 372/1, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 371, 340, 336, 335, 334/2, 334/1, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka, na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 370/3, 370/2, 371/1, 317/5, 317/2, 317/4, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka, na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 333, 332, 331/2, 331/1, 330/2, 330/1, 317 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka a na pozemku reg. „C“ s parc. č. 317/3 k. ú. Jelka, z časti v zastavanom území obce Jelka.

Zverejnené
8. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2023 − 22. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-1245/2022

Prílohy