Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie o využití územia na pozemkoch parc. č. 1246/2, 1246/7, 1246/8, 1246/15, 1258, 1260, 1253 v k. ú. Jelka