Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie o využití územia na pozemkoch parc. č. 1246/2, 1246/7, 1246/8, 1246/15, 1258, 1260, 1253 v k. ú. Jelka

Zverejnené
29. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2023 − 12. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-1398/2015

Prílohy