Voľba hlavného kontrolóra obce Jelka

Zverejnené
19. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. decembra 2022 − 16. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2181/2022

Prílohy