Všeobecne záväzné nariadenia a dodatky, ktoré boli schválené na 3. zasadnutí zastupiteľstva TTSK dňa 17.02.2023

Zverejnené
30. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2023 − 15. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 556/2023

Prílohy