Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia Trnavského samosprávneho kraja

Zverejnené
18. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
18. marca 2024 − 3. apríla 2024
Kategória

Trnavský samosprávny kraj zaslal obci Jelka na vedomie:

 • Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 92/2024 o zrušení Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín a jeho súčasti, a to školskej jedálne a o zriadení Spojenej školy, Slnečná 2, Šamorín s dvomi organizačnými zložkami:
  a) Základná škola, Slnečná 2, Šamorín
  b) Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
  a jej súčastí, a to školskej jedálne a školského klubu detí,
 • Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho
  kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho
  kraja,
 • Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho
  kraja č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho
  kraja obciam,

ktoré boli schválené na 10. zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 14.2.2024.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 469/2024

Prílohy