Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

Prílohy