Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka