Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2019 – obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

Zverejnené
31. augusta 2019
Kategória

Prílohy