Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8-2019 – obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách