Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2015

Zverejnené
31. januára 2015
Kategória

Prílohy