Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 2-2018

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy