Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 3-2017