Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.1-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka v školských zariadeniach so sídlom na území obce Jelka