Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1-2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7-2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka