Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1-2022 o niektorých podmienkach držana psov na území obce Jelka

Zverejnené
28. februára 2022
Kategória

Prílohy