Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2023 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev

Zverejnené
14. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2023 − 30. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 669/2023

Prílohy