Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia