Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11-2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Zverejnené
31. januára 2022
Kategória

Prílohy