Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.12-2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy