Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.13-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka