Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.14-2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka