Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.14-2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy