Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2-2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy