Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

Zverejnené
10. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2023 − 26. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 303/2023

Prílohy