Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka