Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jelka č. 3.-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Zverejnené
31. januára 2015
Kategória

Prílohy