Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jelka č. 3.-2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného