Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelka č. 4-2017 o poskytovaní elektronických služieb

Zverejnené
31. januára 2018
Kategória

Prílohy