Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5-2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka