Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Zverejnené
14. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2023 − 30. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 669/2023

Prílohy