Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka