Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 01/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jelka