Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6-2020 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou