Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6-2020 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy