Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7-2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy