Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2022 o miestnych daniach

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 7/2022

Prílohy