Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2022 o miestnych daniach