Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8-2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp