Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8-2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka účinné od 01.01.2022