Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jelka

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 8/2022

Prílohy